Kubernetes po polsku

Sezon 1

2. Pody, czyli kontenery i coś więcej

Pody stanowią najmniejszą część jaką zarządza Kubernetes i są podstawę wszystkich innych usług. Uruchamiają aplikacje w kontenerach ze zdefiniowanych obrazów i to jest podstawa, którą każdy chcący pracować z Kubernetes musi dobrze poznać.

4. Komunikacja pomiędzy usługami - Service

Posiadając wiele replik swojej aplikacji czas najwyższy, aby zacząć z ich używać. Koniec z adresami IP - zacznijmy korzystać z dobrodziejstw wbudowanego DNS i load balancera. Czas na omówienie Service.

5. Automatyczny reverse proxy - Ingress

Posiadając wiele aplikacji webowych często wystawiamy je przez reverse proxy. Daje to olbrzymie korzyści jeśli chodzi o konfigurację z jednego, centralnego miejsca, terminowania ruchu ssl, dodatkowego zabezpieczenia opcjami protokołu http i wiele innych. I ...

6. Zarządzanie aplikacją i jej cyklem życia - Deployment

Deployment jest najważniejszym jeśli chodzi o zarządzanie cyklem życia aplikacji obiektem w Kubernetes. To jest również zalecana metoda do uruchamiania nawet najmniejszych aplikacji złożonych z jednego Poda i kontenera, który nie będzie skalowany ponad poje...

7. Konfiguracja aplikacji utrzymywana przez ConfigMap

Jedną z dobrych praktyk dotyczących używania kontenerów jest odseparowanie kodu (utrzymywanego i zapisanego jako obraz kontenera) od konfiguracji. W Kubernetes istnieje dedykowany obiekt, który pozwala nam przetrzymywać dane konfiguracyjne oraz dostarczać j...

8. Zarządzanie wirtualnymi środowiskami - Namespace

Twórz wirtualne, odseparowane środowiska i zarządzaj nimi niezależnie. W tej części pokazuję czym są namespace`y oraz jak ich używać. Z pewnością przydaje się to kiedy będziesz chciał wyjść poza jedno środowisko dla developmentu i tworzyć dedykowane dla pro...

9. Instalowanie gotowych aplikacji z paczek przez Helm

Pierwsza część dotycząca Helm. Pokazuję w niej czym jest Helm i jak wykorzystać go do wgrywania aplikacji dostępnych w paczkach Charts na oficjalnych repozytoriach. Dodatkowo dowiesz się jak je łatwo konfigurować dostarczając parametry per instancja aplikac...

10. Tworzenie i publikowanie własnych paczek aplikacji dla Helm

Druga część dotycząca Helm. Tym razem dowiesz się jak zbudowany jest Chart, w jaki sposób go możesz samodzielnie utworzyć oraz jak możesz publikować aplikacje we własnym, prywatnym repozytorium i korzystać z niego do deploymentu swoich aplikacji.

11. Kubernetes w chmurze - AWS EKS

Wypuszczamy się w chmurę AWS i testujemy Kubernetes jako usługę - Elastic Kubernetes Service (EKS). Dowiesz się jak łatwo ją postawić i w praktyce pokażę ci, że kod uruchamiany do tej pory na jednym węźle wykorzystasz już na chmurze na wielu węzłach i to po...

12. Przechowywanie danych na wolumenach

Finał 1 sezonu Aplikacje stanowe w Kubernetes to nie problem - jest na to gotowa recepta w postaci wolumenów. W tej części pokazuję PersistentVolume i PersistentVolumeClaim z dokładnym wytłumaczeniem zawiłości z nimi związanych.