Kubernetes w chmurze - AWS EKS

Wypuszczamy się w chmurę AWS i testujemy Kubernetes jako usługę - Elastic Kubernetes Service (EKS). Dowiesz się jak łatwo ją postawić i w praktyce pokażę ci, że kod uruchamiany do tej pory na jednym węźle wykorzystasz już na chmurze na wielu węzłach i to pomimo kilku problemów technicznych z mojej strony :-)

Materiały

Materiały do odcinka dostępne są na GitHubie: https://github.com/cloudowski/kubernetes-po-polsku/tree/master/sezon-1/11-eks

Leave a comment