Zarządzanie aplikacją i jej cyklem życia - Deployment

Deployment jest najważniejszym jeśli chodzi o zarządzanie cyklem życia aplikacji obiektem w Kubernetes. To jest również zalecana metoda do uruchamiania nawet najmniejszych aplikacji złożonych z jednego Poda i kontenera, który nie będzie skalowany ponad pojedynczą instancję. Całe zarządzanie jest bardzo proste, ale też ile czasu to oszczędza dowie się tylko ten, kto próbował sam stworzyć mechanizm typu rolling update lub canary release :-) To nigdy nie było tak proste jak teraz!

Materiały

Materiały do odcinka dostępne są na GitHubie: https://github.com/cloudowski/kubernetes-po-polsku/tree/master/sezon-1/6-deployment

Leave a comment