Podstawy Docker

Wszystkie początki kontenerowej rewolucji zbiegają się do Dockera. Stąd, aby rozumieć czym jest Kubernetes, Cloud Native i nowy sposób wdrażania aplikacji, konieczne jest zapoznanie się z fundamentami kontenerów. To szkolenie przybliża uczestnikom istotę działania samych kontenerów

Grupa docelowa

Warsztaty te przeznaczone są dla osób zaczynających pracę z kontenerami, w szczególności dla:

 • programistów zajmujących się tworzeniem skonteneryzowanych aplikacji
 • administratorów i inżynierów DevOps zarządzających platformą dla kontenerów i wspierających zespoły developerskie

Wymagania

Ze względu na charakter praktyczny wymagane jest, aby uczestnicy

 • poruszali się swobodnie w linuksowym środowisku linii poleceń
 • byli zaznajomieni z typowymi narzędziami typu ssh, vim (lub inny edytor tekstu dostępny w linuksie)

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy po szkoleniu będą:

 • rozumieli czym są kontenery i w jaki sposób różnią się od tradycyjnych aplikacji działających na zwykłych systemach operacyjnych
 • rozumieli czym jest efemeryczność kontenerów i jakie są tego konsekwencje dla budowyoraz uruchamiania aplikacji
 • potrafili obsługiwać kontenery z wykorzystaniem dockera
 • potrafili odczytać najważniejsze informacje o działających kontenerach i aplikacji w nich uruchomionych
 • potrafili zbudować obraz kontenera z aplikacji według najlepszych praktyk
 • rozumieli czym są obrazy i ich warstwy, aby móc budować mniejsze i bezpieczniejsze obrazy
 • potrafili opublikować zbudowany obraz kontenera w zdalnym rejestrze
 • potrafili uruchomić aplikację wraz z serwisem typu baza danych i ustawić odpowiednią komunikację między nimi

Program

Dzień 1

 • Czym są kontenery i co je wyróżnia
 • Uruchamianie kontenerów z gotowych obrazów
 • Budowanie obrazów kontenerów z wykorzystaniem najlepszych praktyk
 • Publikacja obrazów w zdalnych rejestrach i zarządzanie wersjami
 • Dostarczanie konfiguracji dla skonteneryzowanych aplikacji
 • Uruchamianie aplikacji złożonych z wielu kontenerów