Fundamenty Kubernetes

Najważniejsze są początki i dobrze zacząć pracę z Kubernetes od solidnych podstaw. To szkolenie zapewnia dużą dawkę wiedzy przedstawioną w logiczny, uporządkowany sposób pomagający poznać ten dość skomplikowany system łatwiej i szybciej.
Duży nacisk położony jest na aspekt praktyczny, gdyż uczestnicy od razu wykorzystują nowo zdobytą wiedzę podczas licznych ćwiczeń.

Grupa docelowa

Warsztaty te przeznaczone są dla osób zaczynających pracę z Kubernetes, w szczególności dla:

 • programistów zajmujących się tworzeniem skonteneryzowanych aplikacji
 • administratorów i inżynierów DevOps zarządzających platformą dla kontenerów i wspierających zespoły developerskie

Wymagania

Ze względu na charakter praktyczny wymagane jest, aby uczestnicy

 • poruszali się swobodnie w linuksowym środowisku linii poleceń
 • byli zaznajomieni z typowymi narzędziami typu ssh, vim (lub inny edytor tekstu dostępny w linuksie)

Dodatkowo uczestnicy powinni znać i rozumieć podstawy działania kontenerów.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy po szkoleniu będą:

 • potrafili korzystać z podstawowego narzędzia do zarządzania obiektami na dowolnym klastrze Kubernetes (kubectl)
 • znali architekturę Kubernetes i będą mogli wykorzystać to do budowy odpornych na awarie systemów
 • rozumieli najważniejsze obiekty, ich cechy, sposób działania i potrafili dzięki temu tworzyć własne zestawy konfiguracji obiektów lub modyfikować już istniejące
 • potrafili uruchomić na klastrze i szybko skalować skonteneryzowane aplikacje na wielu węzłach
 • potrafili odseparować aplikacje w ramach oddzielnych środowisk
 • potrafili w natywny i efektywny sposób konfigurować aplikacje działające na klastrze
 • potrafili zidentyfikować działające na klastrze aplikacje oraz zdiagnozować podstawowe problemy
 • potrafili użyć odpowiedniego typu usługi (Service) do ustawienia komunikacji między aplikacjami wewnątrz klastra oraz wystawić je dla klientów spoza
 • potrafili wykorzystać mechanizm Ingress do wystawiania aplikacji wielomodułowej pod jednym punktem dostępu z różnymi kontekstami
 • rozumieli system zarządzania wolumenami i potrafili przechowywać dane aplikacji na zewnętrznej przestrzeni dyskowej dla aplikacji stanowych (tzw. Stateless)
 • potrafili wdrażać aplikacje w stylu rolling-update, wycofywać je (rollbacks) oraz kontrolować
 • potrafili wdrożyć aplikacje dostępne jako paczki Helm Charts (np. bazy danych) jako usługi gotowe do użycia na klastrze

Program

Dzień 1

 • Uruchamianie kontenerów z gotowych obrazów
 • Budowanie obrazów kontenerów z wykorzystaniem najlepszych praktyk –>
 • Architektura klastra i podstawy działania Kubernetes
 • Obiekty, instancje i grupy API
 • Uruchamianie lokalnego klastra Kubernetes
 • Konfiguracja i obsługa narzędzia kubectl do zarządzania klastrem
 • Zarządzanie środowiskiem dla wielu projektów (namespaces)
 • Zarządzanie obiektami w Kubernetes
 • Kontener a Pod i jego możliwości
 • Skalowanie skonteneryzowanych aplikacji

Dzień 2

 • Podłączanie się i korzystanie ze zdalnych klastrów
 • Wykorzystanie obiektów namespace do izolacji środowisk
 • Zapisywanie danych na trwałych wolumenach (persistent storage)
 • Podstawowe zarządzanie logami i monitoring skonteneryzowanych aplikacji
 • Komunikacja wewnątrz klastra z użyciem obiektu Service
 • Wystawianie usług na zewnątrz z wykorzystaniem Ingress
 • Zarządzanie wdrażaniem aplikacji z poziomu kodu (Deployment) i gotowych paczek Helm