Vault

Szkolenie dotyczące obsługi oprogramowania HashiCorp Vault z naciskiem na jego użycie na platformie Kubernetes.

Grupa docelowa

Warsztaty te przeznaczone są dla inżynierów, architektów DevOps i osób zarządzających bezpieczeństwem. Są również wartościowe dla programistów integrujących swoje rozwiązanie z produktem HashiCorp Vault.

Wymagania

Ze względu na charakter praktyczny wymagane jest, aby uczestnicy

 • poruszali się swobodnie w linuksowym środowisku linii poleceń
 • byli zaznajomieni z typowymi narzędziami typu ssh, vim (lub inny edytor tekstu dostępny w linuksie)

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy po szkoleniu będą:

 • Znali architekturę i zasadę działania oprogramowania HashiCorp Vault
 • Potrafili zainstalować Vault na klastrze Kubernetes
 • Potrafili włączyć i obsługiwać kilka mechanizmów uwierzytelniania
 • Potrafili tworzyć proste polityki autoryzacji dla użytkowników i przechowywanych danych w Vault
 • Potrafili umieszczać w Vault statyczne dane tekstowe (np. loginy hasła do baz danych, klucze TLS itp.)
 • Rozumieli czym są dynamiczne poświadczenia i potrafili je wykorzystać do bezpiecznego nadawania dostępu aplikacjom do baz danych typu MySQL oraz PostgreSQL
 • Potrafili udostępnić poświadczenia przechowywane w Vault aplikacjom uruchomionym na Kubernetes przy użyciu natywnej integracji

Program

Dzień 1

 • Architektura i zasada działania Vault
 • Instalacja Vault jako kontenera
 • Integracja agenta Vault z Kubernetes
 • Uwierzytelnianie z Vault przy użyciu haseł i innych poświadczeń
 • Polityki autoryzacji użytkowników i nadawanie uprawnień dla przechowywanych danych
 • Przechowywanie i obsługa danych typu klucz-wartość (silnik KV)
 • Mechanizm złożonych silników na poświadczenia (AWS, SSH)
 • Użycie Agent Sidecar Injector do udostępniania danych dla skonteneryzowanych aplikacji