Zabezpieczanie aplikacji działających na Kubernetes

Grupa docelowa

Warsztaty te przeznaczone są dla inżynierów, architektów DevOps i osób zarządzających bezpieczeństwem na platformie Kubernetes.

Wymagania

Ze względu na charakter praktyczny wymagane jest, aby uczestnicy

 • uczestniczyli wcześniej w szkoleniu podstawowym lub posiadali wiedzę z jego zakresu
 • poruszali się swobodnie w linuksowym środowisku linii poleceń
 • byli zaznajomieni z typowymi narzędziami typu ssh, vim (lub inny edytor tekstu dostępny w linuksie)

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy po szkoleniu będą:

 • Potrafili zwiększyć bezpieczeństwo obrazów kontenerów uruchamianych na platformie
 • Znali zasadę działania kontroli dostępu do zasobów klastra na podstawie ról (RBAC - Role Based Access Control)
 • Potrafili utworzyć własną rolę dla użytkownika i aplikacji
 • Potrafili ograniczyć ruch między aplikacjami wewnątrz klastra oraz ruch wchodzący i wychodzący poza
 • Potrafili użyć HashiCorp Vault do bezpiecznego przechowywania poświadczeń (obiekty Secret) dla aplikacji

Program

Dzień 1

 • Hardening obrazów kontenerów
 • Hardening aplikacji na poziomie uprawnień uruchamianych kontenerów i podów (PodSecurityPolicy)
 • RBAC i zasada jego działania
 • Nadawanie ról użytkownikom i kontom serwisowym
 • Tworzenie własnych ról RBAC
 • Kontrola ruchu sieciowego na bazie reguł definiowanych z użyciem NetworkPolicy
 • Wykorzystanie HashiCorp Vault w Kubernetes