Kubernetes - zaawansowany deployment

Nowoczesne aplikacje dostępne jako obrazy kontenerów są wdrażane na Kubernetes głównie przez potoki CI/CD. Jako najpopularniejsze narzędzie uznawany jest nadal Jenkins i na jego podstawie uczestnicy poznają w jaki sposób budowane i wdrażane są aplikacje w ramach budowanych na warsztatach potokach.

Grupa docelowa

Warsztaty te przeznaczone są dla programistów i inżynierów DevOps zarządzających deploymentami, którzy już pracowali z kontenerami i chcą wykorzystywać do tego zaawansowane możliwości Kubernetes.

Wymagania

Ze względu na charakter praktyczny wymagane jest, aby uczestnicy

 • uczestniczyli wcześniej w szkoleniu podstawowym lub posiadali wiedzę z jego zakresu
 • poruszali się swobodnie w linuksowym środowisku linii poleceń
 • byli zaznajomieni z typowymi narzędziami typu ssh, vim (lub inny edytor tekstu dostępny w linuksie)
 • znali podstawy działania Jenkins (lub innego, podobnego narzędzia do CI/CD)

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy po szkoleniu będą:

 • potrafili skonfigurować i używać Jenkinsa na klastrze Kubernetes w natywny sposób
 • potrafili utworzyć pipeline do budowy obrazów kontenera z aplikacją, ich testowania i wdrażania na kolejne środowiska
 • rozumieli koncepcje wielu środowisk, w tym środowisk typu Preview i wykorzystania tego do szybszego testowania aplikacji
 • potrafili użyć odpowiednich pluginów do integracji z klastrem Kubernetes
 • potrafili tworzyć paczki Helm Charts i publikować w ramach wdrożenia

Program

Dzień 1

 • Konfiguracja Jenkins jako kontenera działającego w środowisku Kubernetes
 • Wykorzystanie Jenkins do budowania obrazów kontenerów i dynamicznych slave`ów
 • Standardaryzacja budowy obrazów z użyciem technologii Source-To-Image (s2i)
 • Automatyzacja budowania z wykorzystaniem natywnych pipelineów (Jenkinsfile) i wspomagających proces pluginów
 • Utrzymywanie systemu CI/CD zgodnie z podejściem “Everything as Code” i GitOps
 • Standaryzacja deploymentu z użyciem szablonów Helm
 • Standaryzacja deploymentu z użyciem narzędzia Kustomize
 • Tekton jako natywna dla Kubernetes alternatywa do budowy pipeline`ów