Zaawansowane zarządzanie platformą Kubernetes

Grupa docelowa

Warsztaty te przeznaczone są dla administratorów, DevOps zarządzających platformą Kubernetes, którzy już pracowali z kontenerami i Kubernetes.

Wymagania

Ze względu na charakter praktyczny wymagane jest, aby uczestnicy

 • uczestniczyli wcześniej w szkoleniu podstawowym lub posiadali wiedzę z jego zakresu
 • poruszali się swobodnie w linuksowym środowisku linii poleceń
 • byli zaznajomieni z typowymi narzędziami typu ssh, vim (lub inny edytor tekstu dostępny w linuksie)

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy po szkoleniu będą:

 • Potrafili uruchomić monitoring komponentów klastra i utworzyć panel z wykresami metryk
 • Wiedzieli czym są operatory i jak je wykorzystać do zaawansowanego zarządzania usługami
 • Znali sposób działania planisty (scheduler) w Kubernetes
 • Potrafili przydzielić aplikacjom zasoby klastra (procesor i pamięć) uwzględniając ich specyfikę działania
 • Potrafili rozmieścić instancje aplikacji w klastrze zwiększając ich poziom dostępności
 • Potrafili zarządzać węzłami klastra wydzielając dedykowane pule dla grup aplikacji lub środowisk
 • Potrafili skonfigurować uwierzytelnianie i autoryzację korzystając z zewnętrznego źródła zgodnego z OIDC

Program

Dzień 1

 • Monitorowanie skonteneryzowanych aplikacji przy użyciu Prometheus i Grafany
 • Zarządzanie zasobami klastra dla aplikacji i projektów
 • Operatory i zarządzanie nimi
 • Centralne zarządzanie logami aplikacji
 • Zaawansowane sterowanie rozmieszczaniem podów w klastrze (affinity i antiaffinity)
 • Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników z zewnętrznymi systemami (na przykładzie Keycloak)
 • Zarządzanie węzłami i grupami węzłów klastra